Zrýchlený kolobeh vody

Vodá má tri tváre:

  • ľadovú,
  • kvapalnú
  • a plynnú.

Prelínaním týchto foriem vzniká kolobeh vody.

Keby sa roztopili všetky ľadovce, hladina morí na celom svete by mohla vstúpnuť aj o 80 metrov. Aj ked proces už je spustený, v najbližších desiatkach rokov nám ešte priame nebezpečenstvo nehrozí. Voda je však aj svetovou hrozbou a aj vo forme pary. Ak by sa naraz vyparilo väčšie množstvo vody a para by sa následne rovnomerne rozložila do atmosféry mohlo by to spôsobiť vážny skleníkový efekt.

Zvýšenie pary v atmosfére sa už začalo prejavovať zmenou počasia na celom svete a mapa dažďových zrážok sa v blízkom čase výrazne zmení.

Zatiaľ najviac prší na Hawaii - až 12m3 ročne. V Európe sa očakáva viac zrážok na severe. V našich zemepisných šírkach sa to zatiaľ neprejaví očividne, ale je predpoklad, že sa zmení periodicita zrážok.

Pravdepodobne nás čaká obdobie bleskových povodní a následne niekoľko-týždňové suché obdobia. Neprekvapí ani fakt, že korytá niektorých riek môžu na určitý čas vyschnúť.

Klima sa aj vplyvom človeka výrazne mení a preto je povinnosťou každého aby k životnému prostrediu pristupoval zodpovedne.

Zdroj: ČT1, 30.9.2009