V Obci Šumiac zakázali piť vodu z vodovodu

strunovec vodnýstrunovec vodný

V pitnej vode vo verejnovom vodovode objavili parazita. Vyskutuje sa v nej strunovec vodný.

V spotrebnej sieti verejného vodovodu Šumiaca sa koncom augusta objavil voľným okom pozorovateľný živý organizmus - strunovec vodný (Gordius aquaticus).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva následne rozhodnutím z 27.augusta tohto roku vydal pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť a.s. Veolia Banská Bystrica zákaz dodávať v Šumiaci vodu ako pitnú.

Zákaz používania vody z vodovodu tak ochromil život obce.

Niektorí obyvatelia teraz vodu nakupujú,alebo kontaminovanú vodu prevárajú, niektorí vodu čerpajú z blizkeho prameňa Teplica pri Kráľovej Holi.

Strunovce (Nematomorpha) sú štíhle červovité živočíchy, podobné hlístovcom. Podľa odbornej literatúry nie sú z hľadiska ohrozenia zdravia rizikové. Sú viditeľné voľným okom, môžu dosiahnuť hrúbku 0,5 až 1 mm a dĺžku až 50 cm. Prof. Sládeček, jeden z nestorov českej hydrobiológie, uvádza jeho výskyt v pitnej vode v súvislosti s poruchami, či netesnosťou potrubia. Prípadný masívnejší výskyt dospelých jedincov je podľa ich rozmnožovacieho cyklu viazaný na koniec leta a začiatok jesene.

Strunovec prežíva v traviacom trakte hostiteľa a parazituje na ňom.

Strunovec vodný podľa názoru hygienikov neohrozuje ľudské zdravie.

Prečo bol teda vyhlásený zákaz konzumácie vody?

Je voda vo Vašom vodovode vhodná na dennú konzumáciu?

Na túto aj ďalšiu otázku nájdete odpovede postupne na našej stránke mineralky.com

author: Martin Dano (c) 2009