Povrchová a podzemná voda

V Českej republike sú dva druhy vody: povrchová a podzemná.

Ktorá je lepšia?

Z hľadiska čistoty a ďalšej upraviteľnosti je lepšia podzemná voda, ktorá je menej postihnutá znečistením sposobeným ľudskou činnosťou.

Z vodovodu nám väčšinou tečie povrchová voda - hlavne vo veľkých mestách. Taká voda však musí prejsť náročnou úpravou.Kvalita povrchových vôd totiž značne kolísa.

Podzemná voda, ktorá sa dostala pod povrch, prešla prírodnými filtrami a pri tomto procese sa obohacuje aj o rôzne minerálne látky. Podzemné vody sa vo všeobecnosti chápu ako kvalitnejšie.

V Čechách je pomerne dosť podzemných prírodných zdrojov. Ale aj táto voda musí prejsť chemickou úpravou a to predovšetkých chlórovaním.

Ak si chcete zadovážiť vodu neupravenú a bez chemických prísad, môžete ju hľadať v studniah, ísť ku prameňom alebo si ju kúpiť vo forme minerálnej vody v obchode.

Čistá voda je národným bohatstvom, ktoré je však krehké a treba ho dobre strážiť.

Zdroj: ČT1, 1.10.2009