Vitajte na stránke www.mineralky.com

Stránka je venovaná vode. Je určená pre všetkých, pre ktorých nie je ľahostajný obsah tekutín, ktoré konzumujú. Voda je základom všetkého života, zdravia nášho tela a preto je nevyhnutné pristupovať k tejto problematike veľmi zodpovedne.

Prinášame Vám zaujímavé informácie a fakty o čistote prirodných zdrojov, povrchových a podzemných vôd, minerálnych prameňoch ako aj vode, ktorá Vám tečie doma z kohútika. Zaujímavou pomôckou je aj výkladový slovník pojmov spojených s vodou. Na našej stránke už čoskoro nájdete viac ako tri tisíc minerálnych vôd sveta, ich predajné miesta, reštaurácie, kde ich servírujú a ďalšie stovky rôznych informácií.

Voda je základom života vo vesmíre a základným stavebným prvkom všetkých živých organizmov - vážme si ju.

Tešíme sa na Vaše príspevky, názory a návrhy na zlepšenie.

author: Martin Dano (c) 2009